Qui trình tuyển dụng

Qui trình tuyển dụng

Qui trình tuyển dụng

Các bước trong qui trình tuyển dụng của chúng tôi

Dự tuyển:

  • Sơ tuyển và phỏng vấn qua điện thoại
  • Phỏng vấn với các bộ phận chức năng
  • Quyết định tuyển dụng
  • Chào mừng đến với AVCOchem