Hồ Sợi

Hồ Sợi

Protect your wrap yarn during weaving and much more

Hồ Sợi

Hồ sợi là giai đoạn quan trọng nhất đối với công nghệ dệt. Nó bao gồm việc tìm kiếm một tổ hợp hồ hoàn hảo để hồ lên sợi dọc nhằm tạo thành trên bề mặt sợi một lớp màng với mục đích làm tăng sự trơn láng và độ bền của sợi trong công đoạn dệt tiếp theo, có tính đến cả quá trình rũ hồ sau này

AVCO cung cấp các sản phẩm và quy trình hồ sợi đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng cho cách dệt ​​cổ điển hoặc dệt hiện đại với tốc độ cao. Giải sản phẩm bao gồm các sản phẩm phù hợp sinh thái và có hiệu quả về chi phí mang lại ưu điểm của sự kết hợp đặc biệt cho việc dệt các sợi dún (textured) và sợi phẳng (flat) vốn rất khó khăn, trên tất cả các loại máy dệt: khí, kiếm .. ngoại trừ máy dệt nước.

AVCO-SIZE có những ưu điểm như sau:

  • Dung dịch tổ hợp hồ mới cho tất cả các loại sợi
  • Hòa tan nhanh, nấu hồ dễ dàng, tiết kiệm thời gian và năng lượng trong khâu chuẩn bị
  • Độ nhớt thay đổi rất ít giữa thùng nấu và máng hồ
  • Tương thích với tất cả các loại sợi và máy dệt trừ máy dệt nước
  • Lượng dùng ít hơn, tiêu hao hồ ít hơn
  • Đảm bảo tách sợi dễ dàng trong giai đoạn sấy khắc nghiệt
  • Tối đa hoá năng suất của máy hồ.
  • Năng suất dệt cao hơn
  • Dễ dàng loại bỏ trong công đoạn rũ hồ
  • Ít hình thành bụi, xơ bông, gian dệt sạch hơn nên sẽ đưa đến chất lượng vải  loại 2 ít hơn

OUR BROCHURES