QUI TRÌNH HIỆU QUẢ VỀ CHI PHÍ CHO VẢI PHA POLYESTER/ COTTON

QUI TRÌNH HIỆU QUẢ VỀ CHI PHÍ CHO VẢI PHA POLYESTER/ COTTON

AVCO-COMBI BLEACH

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM

  • TIẾT KIỆM THỜI GIAN
  • TIẾT KIỆM NƯỚC & NĂNG LƯỢNG
  • ĐỘ THẤM HÚT CỦA VẢI CAO HƠN SO VỚI QUI TRÌNH BÌNH THƯỜNG
  • ÁNH MÀI SAU NHUỘM PHÂN TÁN TƯƠI HƠN
  • ...