In

In

We embrace challenges of all printing designs and effects

In

Chương trình in có tính thực hành cao đã được các chuyên gia kỹ thuật của AVCOchem phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nhu cầu thời trang. Các sản phẩm này bao gồm các sản phẩm dùng cho in lưới quay và in lưới phẳng cũng như các sản phẩm đặc biệt. Sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng trong cả in hoa cho thiết kế nội thất và hàng may mặc với kết quả chất lượng tuyệt vời.

Avco đang sản xuất và bán đủ giải màu pigment dạng paste cùng với các binder, chướng in, chất tạo liên kết ngang và phụ gia đặc biệt phù hợp

Một sự phát triển mới đang diễn ra trong hệ thống in kỹ thuật số hoặc in trực tiếp với các loại mực hoạt tính, acid, phân tán và pigment hoặc in truyền với các loại mực phân tán.

Chúng tôi cũng phát triển và sản xuất các sản phẩm cho in phun trên vải dệt như cho khâu xử lý trước hoặc xử lý sau.

CÁC ỨNG DỤNG TRONG  IN HOA

• In pigment

• In hoạt tính

• In Phân tán

• In discharge trên nền nhuộm thuốc nhuộm hoạt tính có thể phá màu

• In discharge trên nền Indigo

 

OUR BROCHURES