Textile Auxiliaries

Textile Auxiliaries

Save water use Avco textile auxiliaries for perfect textile finishing

Textile Auxiliaries

Chất trợ cho ngành Dệt May của chúng tôi được sử dụng cho hồ dệt, tiền xử lý, nhuộm, in hoa, giặt, hoàn tất và coating sợi, vải và cho toàn bộ hàng may mặc thời trang. Rất nhiều loại nguyên liệu đã chọn lựa cẩn thận được phối hợp để sản xuất ra các chất trợ cho tất cả các công đoạn trong việc hoàn tất vải nhằm đáp ứng các yêu cầu khác nhau cho vải hoặc sợi

Chất trợ của chúng tôi luôn ổn định, ít tạo bọt, không dễ cháy, hiệu quả, tiết kiệm chi phí cũng như thân thiện với môi trường.

Mạng lưới toàn cầu các chuyên gia kỹ thuật của AVCO cho tiền xử lý, nhuộm, in, wash denim và hoàn tất giúp các khách hàng đáp ứng được các nhu cầu luôn thay đổi của thị trường Dệt May. 

Thông qua các liên kết chặt chẽ với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi cung cấp tất cả các bộ phận của chuỗi cung ứng ngành dệt.