Phủ bọc sợi thủy tinh

Phủ bọc sợi thủy tinh

Phủ bọc sợi thủy tinh

Giải AVPRINT G 

Đối với ứng dụng này, các polyme của chúng tôi được sử dụng làm chất bảo vệ chặn nước tránh sự tiếp xúc của sợi thủy tinh với nước nếu vỡ cáp. Các polyme được liệt kê như dưới đây:

Chất siêu thấm: Các chất siêu thấm dựa trên homoplymer acrylic tinh chất được sử dụng nhiều nhất cho ứng dụng này thay cho các chất siêu thấm dựa trên copolymer. Trong thực tế, chất siêu thấm acrylic acid có độ hấp thụ, tính thấm ướt cũng như khả năng kháng nhiệt và kháng tia UV tốt hơn.

Copolymer acrylic acid/ acrylamide:

Loại sản phẩm AVPRINT (AVPRINT G-411, AVPRINT G-412) có lợi thế chung là hoạt động như là chất ngăn nước khi được phủ bao quanh sợi thủy tinh. Đó cũng là một lợi thế thực sự về mặt giá cả liên quan đến các chất siêu thấm.

Sản phẩm:

AVPRINT G-411

AVPRINT G-412