CHO SẢN XUẤT KHĂN LÔNG

CHO SẢN XUẤT KHĂN LÔNG

SẢN PHẨM AVCO

AVCO VIETNAM có dãy sản phẩm đầy đủ thích hợp cho dây chuyền sản xuất khăn lông từ khâu dệt đến hoàn tất như sau:

  • Hồ dệt
  • Tiền xử lý
  • Nhuộm (kể cả nhuộm trắng)
  • Hoàn tất
  • ...