CHẤT CHỐNG DÂY NỀN THẾ HỆ MỚI

CHẤT CHỐNG DÂY NỀN THẾ HỆ MỚI

SYNTO-BLANK NPS LF

DÂY NỀN LÀ GÌ?

  • Dây nền là khi thuốc nhuộm thôi ra trong quá trình giặt dây ngược lại vào vải và vào các phụ liệu đính trên quần áo.
  • Dây nền làm giảm độ tương phản giữa phần màu xanh dương đậm và phần màu trắng trên hàng denim và làm giảm vẻ đẹp của hàng may mặc đối với người tiêu dùng. Phần lớn người tiêu dùng thích quần áo chất lượng cao ít bị dây nền hơn, đặc biệt là denim...