Hồ hoàn tất

Hồ hoàn tất

Finishing is not the easiest move that completes the work

Hồ hoàn tất

Chương trình về hoàn tất hoặc cải thiện bề mặt vải của AVCO được thực hiện bằng các phương pháp khác nhau nhằm mang lại các tính năng vật lý, hóa học hoặc sinh học mới trên bề mặt của vật liệu dệt như: làm mềm, làm cứng, chống nhăn, chống cháy, chống bụi, làm bóng, tình ưa nước, tính ghét nước, tính vệ sinh, tích điện bề mặt, năng lượng bề mặt, tương thích sinh học và hoạt tính, vv

Các sản phẩm mới cũng như các kỹ thuật mới đang được phát triển. Do chi phí năng lượng tăng và các chi phí khổng lồ liên quan đến việc loại bỏ chất thải, Avco rất chú ý tới việc tiết kiệm nước và năng lượng trong quá trình phát triển các công nghệ và sản phẩm hoàn tất mới.

Avco khuyến khích và hỗ trợ việc giới thiệu các công nghệ, công thức và / hoặc chất phụ gia thay thế nước, tiết kiệm  năng lượng và hóa chất và giúp công nghiệp Dệt May lựa chọn và triển khai các sản phẩm và công nghệ thân thiện với môi trường.

 • Các xử lý sinh học
 • Hồ mềm cation, anion và non-ion
 • Hồ làm cứng
 • Chất chống cháy
 • Chất chống thấm nước và dầu
 • Chống nhàu
 • Hồ mềm silicone
  • Làm đầy tay
  • Bôi trơn chỉ may
  • Xử lý ghét nước
  • Xử lý ưa nước
  • Coating mịn
  • Tăng ánh
 • Hồ mềm polyethylene 
 • Hồ mềm polyurethane 
 • Hồ tăng trọng
 • Xử lý kháng khuẩn
 • Xử lý chống tia-UV

 

OUR BROCHURES