CHẤT TẨY RỬA VÀ THẤM XUẤT SẮC CHO QUI TRÌNH CHUẨN BỊ LIÊN TỤC

CHẤT TẨY RỬA VÀ THẤM XUẤT SẮC CHO QUI TRÌNH CHUẨN BỊ LIÊN TỤC

AVCO-BLANK HB LF - chất tẩy rửa ít bọt cho tiền xử lý

CHẤT TẨY RỬA VÀ THẤM XUẤT SẮC CHO QUI TRÌNH CHUẨN BỊ LIÊN TỤC

  • AVCO-BLANK HB LF là chất thấm phù hợp cho qui trình nấu kiềm, tẩy trắng nóng và lạnh vải cellulose và vải pha.
  • Việc sử dụng AVCO-BLANK HB LF đảm bảo việc loại bỏ các tạp chất với độ thấm và độ trắng tuyệt vời cho vải được xử lý
  • Khả năng tách bỏ chất bẩn và giữ không để bám lại vào vải rất tốt.
  • ...