HỆ SẢN PHẨM MỚI CHO NHUỘM HÀNG MAY MẶC

HỆ SẢN PHẨM MỚI CHO NHUỘM HÀNG MAY MẶC

Nhuộm pigment bằng phương pháp tận trích

NHUỘM PIGMENT BẰNG PP TẬN TRÍCH

  • Pigments thường dùng cho nhuộm màu nhạt đến trung bình cho hàng may mặc thời trang, khăn lông và cho vải nội thất như vải phủ tường, đồ đạc, khăn trải bàn và ga giường…
  • Pigment cũng dùng để đạt được màu đậm cho vải dùng ngoài trời như lều, bạt, tấm che cửa hàng…
  • Qui trình hấp dẫn khi nhuộm vải pha cotton/tổng hợp trong một giai đoạn duy nhất, nhiệt độ thấp, qui trình ngắn hơn rất nhiều và dễ dàng trong xử lý chất thải khi so sánh với các qui trình nhuộm khác.
  • ...