Polymer cho ngành giặt và vệ sinh gia đình

Polymer cho ngành giặt và vệ sinh gia đình

Polymer cho ngành giặt và vệ sinh gia đình

Các polyme tan trong nước của Avco Chem được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm chăm sóc cá nhân, chăm sóc nhà cửa, kiến trúc và xây dựng, chất kết dính và lớp phủ, vv..

 

Vật liệu polymer cho giặt ủi và chăm sóc nhà cửa