Sản Phẩm Phụ Khác

Sản Phẩm Phụ Khác

Sản Phẩm Phụ Khác

Giải AVGEL HP: Chất làm đặc anion cho các phân khúc như

  • Dược phẩm - chất làm đặc - Kem đánh răng, nhãn khoa,…
  • Giao thông - Kiểm soát lưu biến - chất lỏng cho máy bay (khử băng)
  • Pin - Chất đóng rắn - Tế bào kiềm
  • Dệt - chất làm đặc -  mực in
  • Khác - chất kích thích, kiểm soát lưu biến, giữ ẩm - Nhiên liệu, chất kết dính, hương liệu

Sản phẩm:

AVGEL HP-113

AVGEL HP-114

AVGEL HP-115

AVGEL HP-119

AVGEL HP-120