Ngành Giặt

Ngành Giặt

Ngành Giặt

Giải AVSOFT H: Chất làm đặc dạng cation cho chất làm mềm vải

  • Giới hạn bám tĩnh
  • Cải thiện độ trơn khi ủi 
  • Giảm sự hình thành nếp nhăn trong quá trình giặt
  • Cải thiện loại bỏ nếp nhăn sau khi giặt
  • Tăng cường chống dây bẩn
  • Mang theo hương thơm tươi mát
  • Giữ màu
  • Duy trì hình dạng vải

Sản phẩm:

AVSOFT H-111

AVSOFT H-112

AVSOFT H-113
 
Giải sản phẩm AVGEL HP: Chất làm đặc anion cho chất lỏng giặt

Sản phẩm:

AVGEL HP-113


Giải AVPERSAN: Chất phân tán cho bột giặt.

Sản phẩm:

AVPERSAN H-111

AVPERSAN H-112

AVPERSAN H-113

AVPERSAN H-114

AVPERSAN H-115

AVPERSAN H-116

AVPERSAN H-117

Sản phẩm của các loại bột bao gồm:

AVPERSAN H-118

AVPERSAN H-119

AVPERSAN H-120