Ứng dụng trong xây dựng

Ứng dụng trong xây dựng

Ứng dụng trong xây dựng

Giải AVFLUID B: Các polyme có kết cấu hình lược dùng để tạo thành chất lỏng với những lợi ích to lớn như

  • Tăng hoặc mở rộng lưu tính
  • Tăng nồng độ bùn
  • Hỗ trợ mài
  • Giảm nước / đúc sẵn
  • Dể gia công về mặt thời gian / dung dịch pha sẵn
  • Và vân vân 

 

Sản phẩm:

AVFLUID B-211

AVFLUID B-212

AVFLUID B-213

AVFLUID B-214

AVFLUID B-215

AVFLUID B-216

AVFLUID B-217