TRỢ CHẤT AVCO

TRỢ CHẤT AVCO

Cho nhuộm sợi Polyester

Giải sản phẩm AVCO dùng cho nhuộm Phân tán trên vải sợi Polyester:

  • Đầy đủ sản phẩm cho dây chuyền sản xuất với hiệu suất cao và lợi ích kinh tế nhất so với sản phẩm cùng loại
  • Chất lượng sản phẩm ổn định nhờ qui trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
  • Dể sử dụng, tính ổn định hệ thống tốt .
  • Tất cả sản phẩm đều thân thiện môi trường, có khả năng phân hủy sinh học và được chấp nhận bởi Các Tiêu chuẩn Quốc tế khắt khe.nhất.
  • Thực nghiệm tốt, phù hợp với tất cả các loại thiết bị nhuộm gián đoạn như máy Jet, Jigger, Winch, Beam. Nhuộm sợi.
  • ...