Giải pháp

Giải pháp

Problem solving, Change management, Risk reduction, Cost efficiency, Process

Giải pháp

 

Chúng tôi có nhiều cách khác nhau để giải quyết các vấn đề khi chúng đi lên theo chiều thẳng đứng dọc theo chuỗi cung ứng như cung cấp của bên thứ ba hoặc thông qua phân tích kỹ lưỡng các quy trình sản xuất để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý sự thay đổi để hỗ trợ bạn đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ của toàn bộ dự án.

Sự quán triệt của chúng tôi về toàn bộ chuỗi quy trình trong ngành công nghiệp dệt may đảm bảo rằng chúng tôi có thể giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra trong bất kỳ công đoạn nào của quy trình. Một lần nữa, chúng tôi tự hào với đội ngũ Dịch vụ Tư vấn sản xuất (MAS) của chúng tôi, những người không mệt mỏi tiếp cận với khách hàng để cung cấp lời khuyên về quản lý rủi ro có giá trị

Ma trận Hiệu quả Chi phí của chúng tôi (CEM) được phát triển qua nhiều năm, cho phép bạn chạy các kịch bản của riêng mình với chi phí thực, hiệu quả, năng suất, sản xuất đúng thời hạn....

Các nhà phân tích của chúng tôi có thể cung cấp phân tích cấu trúc chi tiết và tác động đến kết quả kinh doanh nhằm mục đích đưa ra các quyết định đúng đắn.

Nhóm MAS của chúng tôi được dành riêng để cải tiến quy trình và sản xuất của bạn nhằm đáp ứng mục tiêu về hiệu quả chi phí của bạn.

Trực tuyến hoặc giám sát cập nhật thường xuyên việc sản xuất trong thời gian thực tế cho phép bạn yên tâm trong khi tập trung toàn bộ vào việc phát triển kinh doanh.

Chúng tôi có thể xác định và tuyển dụng đúng tài năng cho nhu cầu kinh doanh của bạn. Chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực này cho phép chúng tôi phát hiện người vận hành phủ hợp cho các quy trình sản xuất khác nhau để đảm bảo chất lượng ổn định và cho quy hoạch mở rộng.

Chúng tôi cung cấp sự đào tạo tại chỗ để cập nhật các quy trình mới và / hoặc sản phẩm.

Chúng tôi cung cấp đào tạo liên tục các qui trình để tăng cường sự hiểu biết và tự tin cho người vận hành

Các giảng viên chuyên nghiệp trong và ngoài nước của chúng tôi đào tạo tại cơ sở của bạn hoặc trong phòng thí nghiệm của chúng tôi