Hợp tác

Hợp tác

Warranty, Competitive advantage, Collaborative design, Shareholder value, Continuous improvement

Hợp tác

 

  • Chúng tôi điều chỉnh các cam kết riêng cho khách hàng trực tiếp của mình để mở rộng cam kết chất lượng một hoặc nhiều cấp độ vượt hơn các khách hàng trực tiếp của họ hoặc các bên trong chuỗi cung ứng.  Bạn có thể rút ra một lợi ích đáng kể từ niềm tin của khách hàng và sức mạnh đàm phán của bạn.
  • Đội ngũ chuyên trách của chúng tôi sẵn sàng tham gia vào một phần hoặc toàn bộ chương trình bảo hành cho kết quả cuối cùng bằng cách sử dụng hệ thống kiểm soát được thiết kế đặc biệt dựa trên các nhu cầu cần đến của chúng tôi
  • Xác định điểm mạnh và điểm yếu thực sự của bạn là quan trọng để xây dựng các chiến lược thích hợp cho các dòng sản phẩm của bạn trong dài hạn hoặc các chiêu thức thương mại cụ thể ngắn hạn.
  • Với kinh nghiệm thực tế của chúng tôi trong các lĩnh vực khác nhau về  kỹ thuật, sản xuất, phát triển sản phẩm ... và mạng lưới quốc tế rộng lớn của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho cho các đối tác khách hàng sự hiểu biết sâu sắc và sự hỗ trợ độc đáo trong thực hiện.
  • Các chương trình như hợp tác thương hiệu, tiếp thị chung ... với các đối tác thân thiết bên trong hoặc hợp đồng của chúng tôi, sẽ cung cấp cho các đối tác khách hàng của chúng tôi một cánh tay mở rộng trong việc tung ra sản phẩm hoặc dự án mới.
  • Cuối cùng, hiểu được các bên liên quan và giá trị cổ đông của bạn là một động lực thành công. Hoặc là vấn đề giảm chi phí để đáp ứng mục tiêu ngắn hạn hoặc phát triển lâu dài các dòng sản phẩm chiến lược, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các đối tác khách hàng về nguồn lực R & D, nhân viên quản lý chủ chốt, kinh nghiệm đầu tư mới…
  • Được thúc đẩy bởi niềm đam mê và thách thức để tự hoàn thiện, chúng tôi cống hiến bản thân để liên tục và không ngừng nâng cao dịch vụ của mình cho các đối tác khách hàng ở mọi khía cạnh từ việc thực hiện sản phẩm tốt nhất, hiệu quả chi phí cao nhất, mức dịch vụ cao nhất ... và thậm chí vượt quá sự mong đợi của bạn.