CHẤT GIẶT KHỬ CHO NHUỘM PHÂN TÁN

CHẤT GIẶT KHỬ CHO NHUỘM PHÂN TÁN

AVCO-CLEAR ARC

KHUYNH HƯỚNG THỜI TRANG TRONG VẬT LIỆU DỆT

Ngày nay, vải sợi tổng hợp, đặc biệt là polyester được dùng ngày càng nhiều trong lãnh vực thời trang. Sử dung polyester chúng ta có một số lợi ích như:

  • Tính đàn hồi, ổn định kích thước tốt, dễ sử dụng trong trang phục hàng ngày.
  • Cường lực cao, kháng mài mòn độ bền quần áo tốt
  • Qui trình đơn giản hơn trong tiền xử lý, nhuộm, in hoa và hoàn tất vải việc thực hiện tốt hơn, linh động & sáng tạo trong thiết kế và kiểu dáng, rất thích hợp cho ngành thời trang...