QUI TRÌNH TẨY TRẮNG PEROXIDE NÓNG CHO VẢI COTTON

QUI TRÌNH TẨY TRẮNG PEROXIDE NÓNG CHO VẢI COTTON

AVCO-STABILIZER HSF 200 - Chất ổn định peroxide hữu cơ không chứa Silicate

Tính chất sản phẩm

  • AVCO-STABILIZER HSF 200 là chất ổn định peroxide không chứa chất HĐBM, không chứa silicate, dùng cho qui trình tẩy nóng gián đoạn và liên tục. Tác dụng ổn định tuyệt vơi trong phòng hấp hơi. Không tạo bọt.
  • Trên cơ sơ hỗn hợp liên kết độc đáo của các phức hữu cơ, AVCO-STABILIZER HSF 200 co tác dụng ổn định và phân tán tuyệt vời và khả năng càng cao với đô cứng và các ion kim loại, đặc biệt sắt. Do đo đạt được đô trắng cao và sư tổn hại vải ít hơn.
  • ...