Tiền xử lý

Tiền xử lý

Prepare your fabric for illuminated results

Tiền xử lý

Vấn đề thực sự trong quá trình tiền xử lý là loại bỏ các tạp chất không hòa tan trong nước. Chúng không thể được loại bỏ cho đến khi chúng được hoà tan, hoặc ít nhất có thể phân tán, bằng cách xử lý hóa học.

Avco đã điều chỉnh các trợ chất cho tiền xử lý và tẩy trắng để đảm bảo sự chuẩn bị tối ưu cho vật liệu dùng để nhuộm hoặc in.

Chương trình về chất trợ của Avco cho  tiền xử lý là kết quả của kinh nghiệm hàng thập kỷ với tất cả các quy trình liên quan.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình trong việc đạt được kết quả tốt nhất có thể với các sản phẩm của chúng tôi

Cho tiền xử lý và tẩy trắng chúng tôi có đầy đủ giải các chất trợ như: chất rũ hồ (enzim và hoá chất), chất tẩy rửa và chất thấm, chất tẩy dầu, chất càng hóa, chất ổn định peroxide

Bên cạnh các sản phẩm thông thường dựa trên cơ bản hóa chất, với xu hướng chú trọng đến môi trường, chúng tôi có những sản phẩm sáng tạo được phát triển từ các enzyme tên là AVCO-SON phù hợp cho các quá trình sinh học như làm bóng sinh học, tinh luyện sinh học, sinh học, carbon hóa sinh học và wash đá sinh học.

Nói chung, bộ phận R & D của chúng tôi luôn cập nhật các quy định mới cũng như các công nghệ mới và tất cả các tác động đến môi trường  đều đã được xem xét nghiêm túc ở các bước đầu tiên của việc phát triển sản phẩm mới. 

Bây giờ chúng tôi rất tự hào là có đầy đủ giải sản phẩm "xanh" thân thiện với môi trường, dễ dàng phân hủy sinh học 

 

OUR BROCHURES