TĂNG ÁNH CHO MÀU ĐẬM

TĂNG ÁNH CHO MÀU ĐẬM

AVCO-DEEPENER 7900

TĂNG ÁNH CHO MÀU ĐẬM

  • Rất khó để đạt được ánh màu đậm trên một số vật liệu dệt, đặc biệt là xơ polyester và xơ pha với spandex.
  • Chúng ta nhận ra được màu sắc của sự vật khi mắt chúng ta tiếp nhận được tia sáng phản xạ trên bề mặt của nó.
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đạt độ đậm màu là:...
  • ...