IN PIGMENT

IN PIGMENT

Hệ in Pigment AVCO cho Cotton & Cellulose- Polyester

IN PIGMENT

  • Chuẩn bị hồ in rất dễ dàng và nhanh chóng
  • Thích hợp cho qui trình in lưới phẳng và in lưới quay.
  • Độ bao phủ và đều màu trên mảng in rất tốt
  • Không làm giảm độ tươi sáng của pigment.
  • Không làm nghẹt bơm, đường ống và lưới  của thiết bị in hoa
  • ...