HOÀN TÂT KHÔNG DI MÀU NHIỆT

HOÀN TÂT KHÔNG DI MÀU NHIỆT

AVCO-ELASTOSIL AMS

HOÀN TÂT KHÔNG DI MÀU NHIỆT

  • Nguyên nhân của hiện tượng Di màu nhiệt của thuốc nhuộm phân tán có thể xảy ra dễ dàng trong quá trình hoàn tất là:
  • Kết cấu xơ Polyester sẽ trở nên lỏng lẻo dưới nhiệt độ cao.
  • Thuốc nhuộm phân tán dùng cho nhuộm polyester có hạt rất mịn có thễ dịch chuyển dễ dàng.
  • Chất nhũ hóa trong các Nhũ Silicone hay các chất hoàn tất khác giúp kéo thuốc nhuộm ra khỏi xơ
  • ...