NHUỘM KHÔNG BỊ OLIGOMER TRÊN VẢI SỢI POLYESTER

NHUỘM KHÔNG BỊ OLIGOMER TRÊN VẢI SỢI POLYESTER

AVCO-GEN DOA

OLIGOMER ĐẾN TỪ ĐÂU

Các oligomer này được hình thành như là một sản phẩm phụ trong quá trình tổng hợp poly-ethylene terephthalate và tủa lại cả trên bề mặt và trong xơ polyester. Cá biệt, số lượng các oligomer này trong vật liệu polyester có thể lên đến 5% trọng lượng.

Nhìn chung:

  • 1.2-3% oligomer hiện diện trong xơ Polyester
  • Hơn 80% oligomer là cyclic trimer, không hòa tan và đây là nguyên nhân chính của sự cố lớn trong nhuộm Polyester...