Xử lý nước

Xử lý nước

Xử lý nước

Do sự phát triển đô thị, phát triển công nghiệp hóa và tưới tiêu quy mô lớn, lượng nước cần ngày càng tăng. Do đó, xử lý nước thải, sản xuất nước uống và công nghiệp tái chế nước đã trở thành trọng tâm để đảm bảo sự phát triển bền vững của các thành phố và tỉnh. Do vậy, các giải pháp hiệu quả và sự đáp ứng riêng theo yêu cầu để phù hợp với điều kiện hoạt động riêng lẻ luôn là cần thiết và được đòi hỏi

Polyme của chúng tôi phù hợp với tất cả các loại xử lý, từ sản xuất nước uống đến khử nước bùn.

Đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư của chúng tôi đang nỗ lực hết mình để đảm bảo cho khách hàng sự lựa chọn tối ưu các thuốc thử phù hợp và theo dõi kỹ thuật.

Giải sản phẩm:

AVFLOC - Polyacrylamides và chất kết bông hiệu suất cao.

AVQUAT - Các chất keo tụ hữu cơ và vô cơ.

AVSOBAN - Chất tạo phức kim loại nặng.

AVDORAN - Thuốc thử kháng mùi và kháng H2S.

AVPERSAN - Chất phân tán và chất chống gỉ.

AVFOAM - Chất kháng bọt silicone và không silicon.