IN HOẠT TÍNH

IN HOẠT TÍNH

Hệ sản phẩm in AVCO cho vải Cotton và Cellulose

IN HOẠT TÍNH

  • Dễ pha chế, chướng in phù hợp sinh thái và kinh tế cho qui trình in với phẩm có thân lực bao gồm cả các bước sau giặt và ít nhạy cảm với chất điện ly
  • Cho hiệu suất lên màu và độ sắc nét tốt hơn
  • Dễ sử dụng và tính giặt tốt
  • ...