HỆ KHÁNG KHUẨN TRÊN CƠ SỞ BẠC- CÁCH BẢO VỆ VẢI CỦA BẠN

HỆ KHÁNG KHUẨN TRÊN CƠ SỞ BẠC- CÁCH BẢO VỆ VẢI CỦA BẠN

AVCO-GARD SIL

HỆ KHÁNG KHUẨN TRÊN CƠ SỞ BẠC CÁCH BẢO VỆ VẢI CỦA BẠN

Chất kháng khuẩn trên cơ sở polymer khuyến khích cho hoàn tất kháng khuẩn và nấm mốc vải tiếp xúc trực tiếp với da người, như đồ thể thao, khăn lông, chăn mền, vớ, đồ lót quần áo bảo hộ, lót giày v.v…