HOÀN TẤT CHỐNG THẤM NON-FLOURINE

HOÀN TẤT CHỐNG THẤM NON-FLOURINE

AVCO-PHOB NF

HOÀN TẤT CHỐNG THẤM NON-FLOURINE

  • Cho tính thấm cao trên tất cả các loại xơ sợi
  • Đạt tiêu chuẩn Oekotex-100 trong khi C6 và C8 đều không đạt.
  • Sự kết hợp của AVCO-PHOB NF và AVCO CATALYST WR rất thích hợp cho hoàn tất chống thấm vĩnh cửu
  • ...