BẢO VỆ KHỎI BỨC XẠ UV

BẢO VỆ KHỎI BỨC XẠ UV

AVCO-PROTECT UVP - Chất hấp thu UV cho vải sợi Polyester

Tính chất và cách sử dụng:

  • Chất hấp thụ UV có thể dùng cho vải và sợi polyester.
  • Làm giảm khả năng xuyên thấu vào cấu trúc vải/sợi polyester của bức xạ UV (UV-B và 1 phần UV-A)
  • Làm tăng độ bền ánh sáng của vải polyester xử lý với AVCO-PROTECT UVP
  • ...