Vệ Sinh Gia Đình

Vệ Sinh Gia Đình

Vệ Sinh Gia Đình

Giải AVGEL HP: Chất làm đặc anion cho chăm sóc nhà cửa

Ứng Dụng:

  • Làm sạch bề mặt cứng
  • Đánh bóng
  • Vệ sinh bồn cầu
  • Gel vệ sinh tay
  • Vá săm lốp và đánh bóng xe hơi 
  • Vệ sinh máy rửa chén dĩa tự động
  • Chất cháy và bộ đánh lửa 

Sản phẩm dạng trong bao gồm:

AVGEL HP-118

Sản phẩm carbomer bao gồm:

AVGEL HP-113

AVGEL HP-114

AVGEL HP-115

AVGEL HP-119

AVGEL HP-120

Sản phẩm dạng sữa bao gồm :

AVGEL HP-111

AVGEL HP-116

AVGEL HP-112

AVGEL HP-117

Sản phẩm có giải pH  2-12 bao gồm:

AVGEL HP-118

AVGEL HP-112

AVGEL HP-117