IN BÓC MÀU TRÊN DENIM

IN BÓC MÀU TRÊN DENIM

AVCO-PRINT DDC

IN BÓC MÀU TRÊN DENIM

  • In discharge đã từ lâu được áp dụng trong in hoa để tạo ra các mẫu in phong phú trên nền màu đậm với chất lượng cao, màu sắc tươi sáng và hiệu quả về mặt giá thành.
  • Trước đây in discharge thường được thực hiện trên nền màu nhuộm hoạt tính với thuốc nhuộm có  thể bị bóc màu với hoá chất discharge là các loại chất khử, in discharge trên nền màu indigo như vải denim thực hiện khó khăn hơn vì gặp các trở ngài:
  • ...