Dịch vụ

Dịch vụ

Technical, Availability, Resources, Customisation, Integration, Installation

Dịch vụ

 

 

  • Chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi đảm bảo dùng đúng hóa chất và công thức có tính đến các yêu cầu của thị trường và các tiêu chuẩn an toàn trong khi vẫn duy trì được chi phí tối thiểu.
  • Nhóm các chuyên gia của chúng tôi có nền tảng kỹ thuật và sản xuất vững và sẵn sàng với các yêu cầu của bạn cho bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào mà bạn có thể gặp phải.
  • Dựa vào các Khách hàng lâu năm của chúng tôi và sự nắm vững toàn bộ qui trình sản xuất ngành Dệt, chúng tôi có thể đảm bảo lượng tồn kho lớn sẵn sàng cho tất cả các thị trường chúng tôi hoạt động.
  • Cam kết của khách hàng là để chúng tôi hiểu nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn và lập kế hoạch đảm bảo đủ hàng hóa để có thể giao hàng ngay lập tức.
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành của chúng tôi cho phép chúng tôi lên kế hoạch trước để tránh sự thiếu hụt do khủng hoảng, mùa khô và / hoặc những thay đổi trong ngành.
  • Chúng tôi được trang bị đầy đủ và có kinh nghiệm để đáp ứng các yêu cầu hiệu chỉnh riêng của bạn hoặc trong việc xây dựng công thức và / hoặc qui trình theo ý khách hàng. Điều này là do sự ổn định và không có rủi ro trong toàn bộ dây chuyền sản xuất hóa chất của chúng tôi. Đây là một trong những điểm mạnh của chúng tôi đã được chứng minh và khen ngợi của khách hàng qua nhiều thập kỷ.
  • Chúng tôi đáp ứng nhu cầu kinh doanh ở tất cả các giai đoạn phát triển của bạn cho dù  được tích hợp theo chiều ngang hay chiều dọc.
  • Chúng tôi cung cấp chuyên môn của chúng tôi và kết nối bạn với mạng lưới đối tác kỹ thuật của chúng tôi trên khắp thế giới.
  • Đội ngũ được sắp đặt và triển khai của chúng tôi và các đối tác đảm bảo làm giảm các nguy cơ nhờ vào kiến ​​thức và quy trình đánh giá rủi ro toàn diện của chúng tôi.
  • Chúng tôi luôn cập nhật các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo sự an toàn và thành công yêu cầu đặt ra của bạn.