SILICONE OIL - AVCO LUBROSIL

SILICONE OIL - AVCO LUBROSIL

Dầu Silicone, Silicone oil biến tính có màu trắng đục ,không vị, ít mùi không gây độc hại và không thể hòa tan trong nước. Ngày nay loại dầu này được sử dụng rất nhiều và phổ biến trong công đoạn hồ bôi trơn cho chỉ may, thêu.

Dầu Silicone, Silicone oil biến tính có màu trắng đục ,không vị, ít mùi không gây độc hại và không thể hòa tan trong nước. Ngày nay loại dầu này được sử dụng rất nhiều và phổ biến trong công đoạn hồ bôi trơn cho chỉ may, thêu.