Hóa chất in discharge (in phá màu)

Hóa chất in discharge (in phá màu)

Hóa chất in discharge (in phá màu)

PRODUCT NAME PROPERTIES APPLICATION
AVCO-CHARGE RED ZN
 • Được chấp nhận về mặt sinh thái
 • Chất phá màu (discharge) đặc biệt
 • Cotton & Polyester
 • Vải dệt thoi & Dệt kim
 • Dùng cho in vải đã nhuộm trước vơi thuốc nhuộm dischargeable (có thể bóc màu) phù hợp
 • Khuyến khích cho hiệu ứng in discharge trắng và màu (với pigment) trên nền màu đậm.
AVCO-CHARGE RED NA
 • Lực khử mạnh và không thay đổi
 • Hóa chất phá màu (discharge) cho in vải
 • Cotton & Polyester
 • Vải dệt thoi & Dệt kim
 • Chất bóc màu đặc biệt cho in vải đã nhuộm trước với thuốc nhuộm dischargeable (thuốc nhuộm có thể bóc màu) phù hợp
 • Khuyến khích ho hiệu ứng discharge trắng và cho discharge màu (với thuốc nhuộm) trên nền màu đậm