Phụ gia in

Phụ gia in

Phụ gia in

PRODUCT NAME PROPERTIES APPLICATION
AVCO-PRINTOSIL EM
 • Nhũ silicone
 • Nonion
 • Cotton & Polyester & Các xơ khác & Xơ pha
 • Vải dệt thoi & Dệt kim
 • Hồ mềm cho in pigment, cải thiện cảm giác tay của vải in và độ bền ma sát khô
 • Tăng độ tươi sáng của vải in và nhuộm pigment 
AVCO-PAL LUB
 • Chất làm mềm cho hồ in
 • Nonion
 • Cotton & Polyester & Các xơ khác & Xơ pha
 • Vải dệt thoi & Dệt kim
 • Thích hợp cho các qui trình: tiền xử lý, tẩy trăng, nhuộm và hoàn tất
 • Hiệu quả trong các qui trình vận hành ướt, bao gồm cả hệ thống nhiệt độ cao