Nhiệm vụ và Giá trị cốt lõi

Nhiệm vụ và Giá trị cốt lõi

Nhiệm vụ và Giá trị cốt lõi

 • NHIỆM VỤ

  Động lực cho sự sáng tạo của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với các công nghệ mới hoặc trong lãnh vực hóa học, sản phẩm của chúng tôi liên tục được nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm hiện đại hoặc bằng các chiến lược ứng dụng mới được thiết kế bởi các chuyên gia chuyên ngành của chúng tôi.

  Sứ mệnh của chúng tôi là cùng nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu mà chúng tôi quan tâm:

  Tính bền vững  >  Chúng tôi quan tâm đến môi trường và sử dụng các hóa chất vô hại trong công thức của chúng tôi.

  Năng động  >  Giao hàng đúng hạn với sự linh hoạt tối đa.

  Kỹ thuật  >  Nhóm dịch vụ kỹ thuật cao là tài sản quý giá nhất của Avco.

  Dịch vụ  >  Triển khai ở ngay hiện trường, các giải pháp tùy biến, và đáp ứng nhanh các nhu cầu của khách hàng.

  Tính linh hoạt  >  phát triển sản phẩm riêng theo nhu cầu thay đổi của khách hàng.

  NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • AVCO Trách nhiệm > Chúng tôi có trách nhiệm, chúng tôi sản xuất các hóa chất  đúng để vượt quá sự mong đợi của khách hàng.

  • AVCO Đáng tin cậy > Chúng tôi là chính hãng, chúng tôi minh bạch, và chúng tôi tạo dựng các mối hợp tác.

  • AVCO Nhiệt tình > Chúng tôi cam kết xuất sắc trong mọi sản phẩm mà chúng tôi sản xuất, và chúng tôi phát triển trên các công việc có ý nghĩa.

  • AVCO Ham tìm tòi  > Chúng tôi là những người giải quyết vấn đề không ngại ngần, không sợ đảm đương các thách thức bằng sự sáng tạo và suy nghĩ tiên tiến.